Introducere

Mulți creștini cred că unele boli sunt cauzate de blestemele generaționale sau sunt boli ereditare și că nu prea au ce face în legătura cu asta. Scopul acestui articol este de a dovedi că credincioșii născuți din nou nu mai sunt sub nici un blestem generațional, decât dacă ei cred că sunt sub unul. Mai mult, chiar dacă se confruntă cu o boală ereditară sau o boală cauzată de un blestem generațional, aceasta poate fi vindecată în numele lui Isus.

 

Așa numitul suport biblic pentru blestemele generaționale

Cei care cred în blestemele generaționale se bazează de obicei pe pasaje din Biblie precum Exodul 20:3-6, Exodul 34:6-7, Numeri 14:16-18 și Deuteronomul 5:7-10:

Exodul 34:6–7 (BTF2015)

6Și DOMNUL a trecut pe dinaintea lui și a vestit: DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu, milostiv și cu har, îndelung răbdător și abundent în bunătate și adevăr,
7Păstrând milă pentru mii, iertând nelegiuire și fărădelege și păcat și în niciun fel nu va cruța pe vinovat; pedepsind nelegiuirea părinților peste copii și peste copiii copiilor, până la a treia și a patra generație.

Apoi, în Noul Testament vedem o situație în care ucenicii au crezut că boala este cauzată de un păcat transmis de la părinți. Aceasta situație se găsește în Ioan 9:1-2:

Ioan 9:1–2 (BTF2015)

1Și pe când trecea, Isus a văzut pe un om orb din naștere.
2Și discipolii lui l-au întrebat, spunând: Rabi, cine a păcătuit, acest om sau părinții lui, de s-a născut orb?

Versetul 2 de mai sus ne spune că ideea blestemelor generaționale și a păcatului ca fiind cauza bolii era foarte răspândită în zilele lui Isus. Evident, ucenicii credeau că atunci când se întâmplă așa ceva, trebuie să fie din cauza unui păcat fie a persoanei în cauză sau a părinților lui. Deci, părinții își puteau transmite păcatul sau mai bine zis consecințele păcatelor lor la copiii lor. Această învățătură provine din pasajele Vechiului Testament pe care le-am citat mai sus.

 

De ce nu mai suntem sub blesteme generaționale?

Încă din Vechiul Testament începând cu profeții Ezechiel și Ieremia, lucrurile referitoare la blestemele generaționale și păcatele transmise au început să se schimbe.

Ezechiel 18:1–4 (BTF2015)

1Cuvântul DOMNULUI a venit la mine din nou, spunând:
2Ce înseamnă aceasta, că voi folosiți acest proverb referitor la țara lui Israel, spunând: Părinții au mâncat aguridă și dinții copiilor s-au strepezit?
3Precum eu trăiesc, spune Domnul DUMNEZEU, că nu veți mai folosi acest proverb în Israel.
4Iată, toate sufletele sunt ale mele; ca sufletul tatălui, tot astfel sufletul fiului este al meu; sufletul care păcătuiește, acela va muri.

Ezechiel 18:20 (BTF2015)

20Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui, nici tatăl nu va purta nelegiuirea fiului: dreptatea celui drept va fi asupra lui însuși și stricăciunea celui stricat va fi asupra lui însuși.

„Părinții au mâncat strugurii acri, iar dinții copiilor s-au strepezit.” Acest proverb însemna că, dacă părinții au făcut ceva greșit, copiii lor vor culege consecințele. Dumnezeu poruncește să nu se mai folosească acest proverb în Israel. Fiecare va plăti pentru păcatul său și nu pentru păcatele și blestemele părinților. Acest lucru se întâmpla chiar înainte de moartea și învierea lui Cristos.

Ieremia 31:29–34 (BTF2015)

29În acele zile ei nu vor mai spune: Părinții au mâncat aguridă și dinții copiilor s-au strepezit.
30Dar fiecare va muri pentru propria lui nelegiuire; oricărui om care mănâncă aguridă, i se vor strepezi dinții.
31Iată, vin zilele, spune DOMNUL, când voi face un nou legământ cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda:
32Nu conform cu legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua în care i-am luat de mână ca să îi scot din țara Egiptului; legământ al meu pe care ei l-au rupt, deși le eram soț, spune DOMNUL;
33Ci acesta va fi legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel: După acele zile, spune DOMNUL, voi pune legea mea în părțile lor ascunse și o voi scrie în inimile lor; și eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu.
34Și nu vor mai învăța fiecare om pe aproapele său și fiecare om pe fratele său, spunând: Cunoașteți pe DOMNUL, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic al lor și până la cel mai mare al lor, spune DOMNUL, pentru că voi ierta nelegiuirea lor și nu îmi voi mai aminti păcatul lor.

„În acele zile” se referă la zilele noului legământ când acel proverb și zicală nu vor mai fi valabile. Despre cine vorbește Dumnezeu în v. 33? El vorbește despre credincioșii în Cristos, care sunt în noul legământ, care au devenit poporul Său (1 Petru 2:9).

2 Corinteni 5:17 (BTF2015)

17De aceea dacă este cineva în Cristos, este o creatură nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au devenit noi.

Pentru noua creație în Cristos, toate lucrurile sunt noi. Lucrurile vechi sunt de domeniul trecutului. Blestemele generaționale sunt de domeniul trecutului. Noua creație nu mai are a treia și a patra generație. Noua creație nu provine decât dintr-o singură generație: Dumnezeu, Tatăl.

 

Descarcă mesajul audio

Poți asculta mesajul audio (sau îl poți descărca) în care este inclus articolul de mai sus la următoarea locație:

Liberi de blesteme generaționale

0
Ne-ar place să știm gândurile tale, te rugăm să comentezi.x
Noi folosim cookies pentru a îți oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord să folosești cookie-urile noastre.
Accept
Resping
Politică de confidențialitate