Este Dumnezeu suveran? În ce fel este El suveran și ce include acea suveranitate? Ce înseamnă în practică că Dumnezeu este suveran? Toate acestea sunt întrebări importante de care majoritatea dintre noi nici măcar nu suntem conștienți, dar toți oamenii au un răspuns în interiorul lor pe baza căruia acționează și își trăiesc viața, și de care sunt sau nu conștienți.

Suveranitatea lui Dumnezeu este o doctrină fundamentală a creștinismului care trebuie înțeleasă cum trebuie dacă vrei biruință în viața ta.

Religia a inventat un nou înțeles pentru cuvântul „suveran”, care în esență înseamnă că Dumnezeu controlează totul. Nimic nu se poate întâmpla în afara a ceea ce El dorește sau permite. Asta înseamnă că Dumnezeu determină tot ceea ce se întâmplă în lume, fie bine, fie rău. Aceasta Îl face pe El în final originea răului. Cu toate acestea, în definiția adevărată a cuvântului nu există nimic care să menționeze acest lucru.

Cuvântul este definit, de fapt, în următoarele moduri:

 • regal, magnific
 • având rang suprem, putere sau autoritate
 • suprem; preeminent; incontestabil
 • cel mai mare în grad; maxim sau extrem
 • fiind mai presus de toate celelalte în ceea ce privește caracterul, importanța, excelența etc.
 • eficace; puternic…

Sunt complet de acord că Dumnezeu este suveran, dacă vorbim despre aceste definiții ale dicționarului. Dumnezeu este regal, împărătesc. Dumnezeu are rang suprem, putere și autoritate. Nu este nici unul mai înalt sau mai puternic decât El. El este cel mai mare. El este mai presus de toate în caracter, importanță și excelență. El este eficace (eficient) și puternic (tare).

Cu toate acestea, atunci când unii oameni afirmă că „Dumnezeu este suveran,” ei vor să spună că-I pot atribui orice fel de ciudățenie care se întâmplă unui Dumnezeu misterios pe care nu-L cunosc prea bine. Când alții afirmă „Dumnezeu este suveran,” ei vor să spună că tot ceea ce se întâmplă este voia lui Dumnezeu. Nu contează dacă acest eveniment este total împotriva bunului simț, împotriva imaginii biblice a lui Dumnezeu, a caracterului și a naturii Sale, împotriva tuturor promisiunilor Sale, împotriva a ceea ce vedem în Cer și în grădina Eden, împotriva imaginii perfecte a lui Dumnezeu pe care Isus a revelat-o, și împotriva a tot ceea ce Cristos a făcut pentru noi pe cruce – ei cred că Dumnezeu a făcut totul.

 

Suveran nu înseamnă inconsecvent

Unii oameni cred că „suveranitate” înseamnă că Dumnezeu este un fel de tun cosmic dezlănțuit. În ceea ce privește vindecarea, de exemplu, unii oameni spun că uneori Dumnezeu vindecă și uneori nu. „Cum poți pretinde că știi ce vrea Dumnezeu? Tu nu ești Dumnezeu! Dumnezeu este, totuși, suveran.” Cu alte cuvinte, ei spun că Dumnezeu este inconsecvent. Dar ei nu știu că Dumnezeu a descoperit clar în Cuvântul Său că voia Lui este întotdeauna vindecare. Punct. Și El nu Se întoarce niciodată de la Cuvântul Său. Prin urmare, pot spune cu încredere că Dumnezeu va face ceea ce a spus că va face.

Psalmul 89:34 (NTLR)

34 Nu-Mi voi încălca legământul şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.

Psalmul 119:89 (NTLR)

89 Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie pe vecie în ceruri.

Isaia 40:8 (NTLR)

8 Iarba se usucă, iar floarea cade, însă Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pe vecie.

Numberi 23:19 (NTLR)

19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă,nici un fiu de om ca să-I pară rău. Vorbeşte El oare fără să înfăptuiască? Promite El oare fără să împlinească?

Când Dumnezeu spune ceva, putem miza pe acel lucru! Când Dumnezeu a declarat că El a dat pământul fiiilor oamenilor și că trebuie să stăpânim peste toate lucrările mâinilor Sale, El chiar a vrut să spună acest lucru și El nu va schimba aceasta. Când El spune că vindecarea este voia Lui (Fapte 10:38) și că este pâinea copiilor (Matei 15:26), El chiar a vrut să spună aceasta și El nu o va schimba!

Deci, „suveran” nu înseamnă „nestatornic” sau „inconsecvent.” Dumnezeu nu face doar lucruri aleatorii și imprevizibile – unele bune, unele rele, unele indiferente. Dumnezeu este stabil. Dumnezeu este sigur. Dumnezeu nu Se schimbă niciodată. Caracterul și natura Lui sfântă și iubitoare pot fi văzute și cunoscute în mod clar. El a dezvăluit în mod clar multe aspecte ale voii Lui în Cuvântul Său. Cuvântul Său conține promisiuni despre ceea ce El va face pentru noi. Cuvântul Lui este baza credinței adevărate. Dacă credem Cuvântul Său, putem avea încredere că Dumnezeu Se va manifesta prin el. Dumnezeu este demn de încredere!

Vreau să adresez trei mituri sau jumătăți de adevăr pe care s-ar putea să fie nevoie să le dezrădăcinezi din setul tău de credințe.

 

Mitul #1: ”Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor”

Nu poate exista o minciună mai dăunătoare decât credința că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și că El este motivul pentru care se întâmplă totul. Ai auzit probabil chestii de genul acesta tot timpul:

 • „Am cancer, dar Dumnezeu este suveran. El a permis ca acest lucru să se întâmple ca să mă învețe ceva sau să mă facă o persoană mai bună.”
 • „Dumnezeu mi-a luat copilul. Cred că avea nevoie de un alt înger în ceruri.”
 • „Mi-am pierdut locul de muncă. Poate că Dumnezeu mi l-a luat deoarece mă bucuram de el prea mult.”

Afirmații ca acestea sunt ignorante. Dacă Dumnezeu ar controla totul, atunci El ar fi responsabil pentru tot răul din lumea noastră – viol, crimă, molestarea copiilor, boli revoltătoare pline de tortură, genocide, pornografie, trafic sexual – nu contează ce anume… Cei ce susțin această idee, afirmă cu alte cuvinte că El a decretat și a determinat totul. Însă, Dumnezeu nu este autorul răului.

Biblia nu spune niciodată că Dumnezeu este în control. În schimb, ea spune lucruri de genul:

1 Ioan 5:19 (NTLR)

19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că lumea întreagă zace în cel rău.

O mare parte a lumii este sub influența și controlul răului. Ea rămâne captivă față de ceea ce scriitorii Noului Testament au numit-o „puterea întunericului.” Da, Satan a fost învins și dezarmat la cruce, dar influența lui persistă oriunde nu se vede lumina Evangheliei. Problema cu gândirea „Dumnezeu este în control” este faptul că ne face spectatori pasivi în călătoria vieții. Vom sta acolo și vom lua tot ce ne dă viața spunând: „C’est la vie. Dumnezeu este în control. El o va rezolva cumva.”

Adevărul este că Dumnezeu nu controleaza totul. Vestea bună este că sfera Sa de influență crește, pe măsură ce noi, copiii Săi, strălucim într-o lume întunecată. El ne-a dat autoritatea să ne opunem diavolului și influenței lui rele. Am fost împuterniciți să vindecăm bolnavii, să înviem morții, să scoatem demonii și să dezvăluim prin orice mijloace evanghelia împărăției Sale în locuri întunecate. Aceasta este așa deoarece numai ființele cu trup fizic au autoritate pe pământ. De asta Satan și demonii săi caută să posede și să influențeze oamenii, ca să aibă autoritate pentru a-și face lucrările lui pe pământ. Din același motiv trupul noii creații în Cristos a devenit Templul Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt îl locuiește pentru totdeauna. Dumnezeu nu poate face nimic pe pământ fără cooperarea omului. De asta și Isus a trebuit să vină pe pământ într-un trup fizic. De asta, venirea și nașterea lui Isus au trebuit să fie anunțate mai înainte prin gura profeților lui Dumnezeu. Unul dintre motivele mari pentru care Dumnezeu a dat creștinilor vorbirea în limbi este pentru a-I permite să Își facă lucrarea Lui mai liber pe pământ prin gura lor, să aibă permisiunea să o facă, pentru că noi nu știm totdeauna cum să ne rugăm și ce nevoi sau lucruri de îndeplinit sunt pe pământ.

 

Mitul #2: ”Dumnezeu este suveran”

Suveran nu înseamnă „Control Freak” [anormal]

Când unii oameni afirmă că „Dumnezeu este suveran,” ei vor să spună că „tot ceea ce se întâmplă pe pământ sau în viața lor este voia lui Dumnezeu.” Ei cred că oamenii sunt, în esență, păpuși și pioni care nu au nici o influență asupra lumii. Cu alte cuvinte, ei cred că voia lui Dumnezeu este automată și inevitabilă – că tot ceea ce se întâmplă este voia lui Dumnezeu, prin decretul și porunca Lui.

A spune că ceva este voia lui Dumnezeu înseamnă să spui că El a ales acel lucru; și a spune că El a ales acel lucru înseamnă a spune că El este responsabil pentru acel lucru. A spune că El este responsabil pentru acel lucru, înseamnă …

Pentru a reduce această teorie la esență, dă-mi voie să o pun în felul următor: dacă tot ceea ce se întâmplă este decretul și voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu este responsabil pentru – și, prin urmare, vinovat de – păcat. Are vreun sens biblic lucrul acesta? Este Dumnezeu sfânt sau nu? Un Dumnezeu sfânt este Dumnezeul Bibliei, și un Dumnezeu sfânt nu este vinovat de păcat.

Ia în considerare următoarele lucruri:

 • Nu a fost voia lui Dumnezeu ca Adam să mănânce din pomul interzis (Geneza 2:17), dar Adam a mâncat.
 • Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară (2 Petru 3:9), și totuși unii oamenii pier.
 • Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască (Fapte 17:30), dar mulți nu o fac.

Nu trebuie să citești mai mult de trei capitole în Biblie pentru a realiza că Dumnezeul Atotputernic, Supremul conducător al tuturor lucrurilor, nu obține mereu ceea ce vrea. Cum este posibil acest lucru? Următorul verset explică:

Psalmul 115:16 (NTLR)

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

Dumnezeu este Stăpânul universului, dar noi suntem mici domnitori ai lumii noastre mici, ai mediului în care ne învârtim (prieteni, servici, situații). Acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi – libertatea de a alege modul în care trăim. Problema este că de multe ori facem alegeri contrare voii lui Dumnezeu.

De ce ne-ar spune Isus să ne rugăm: „Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta pe pământ așa cum este în ceruri” (Luca 11:2), dacă voia Lui ar fi fost deja făcută? De ce ne-ar spune să ne rugăm pentru ceva ce deja experimentăm? Aceasta ar face ca această rugăciune să fie un exercițiu fără scop. Cerurile arată așa cum vrea Dumnezeu. El vrea să fie așa pe pământ. Trebuie să ne rugăm pentru ca această voie a Lui să fie făcută, ceea ce înseamnă că nu se face deja. Se întâmplă lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, altfel rugăciunea Domnului ar fi lipsită de sens. Există influențe opuse (Satan și demonii, creația căzută și voința oamenilor) care trebuie încă să fie aduse în conformitate cu voia Lui.

De asemenea, de 10 ori în Noul Testament, Domnul menționează acei credincioși care „biruiesc” (1 Ioan 5:4-5; Apocalipsa 2:7, 11, 17, 26; 3:5,12; 21:6-7). În Romani 8:37, El ne numește „mai mult decât biruitori.” Întrebarea evidentă este: dacă voia lui Dumnezeu se face deja, atunci ce biruim și cucerim? Dumnezeu? Voia lui? Desigur că nu! Noi biruim și cucerim forțele care se opun lui Dumnezeu, voii Lui și poporului Său.

Iată ce spune Scriptura în Efeseni:

Efeseni 6:12 (NTLR)

12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti.

De ce luptăm? Dacă voia lui Dumnezeu este automată, atunci nu este nevoie să lupți cu diavolul, nu? Greșit! Acești „găzduitori spirituali ai răutății” fac în mod evident ceva la care Dumnezeu Se opune sau nu ne-ar face să „luptăm împotriva lor.” Dacă ei ar face voia lui Dumnezeu și noi ne luptăm împotriva lor, atunci ne luptăm împotriva lui Dumnezeu Însuși. A spus Dumnezeu că ar trebui să luptăm împotriva Lui? Desigur că nu!

Adevărul este că Dumnezeu nu este suveran în sensul că întotdeauna primește ceea ce dorește. În realitate, voia Lui nu este întotdeauna făcută. Vestea bună este că El va scrie ultimul capitol al istoriei umane, iar pentru cei care se încred în El toate lucrurile vor lucra spre bine. Iar vestea cu adevărat bună este că noi putem umbla în voia lui Dumnezeu aici și acum cu ajutorul Duhului Sfânt. Este cel mai bun mod de a trăi.

 

Mitul #3: ”Dumnezeu ar fi putut face ca acest lucru să nu se întâmple, dar nu a făcut-o.”

Un tânăr ia un pistol încărcat la școală, și Dumnezeu nu-l oprește. Un cutremur distruge un oras întreg, si Dumnezeu nu face nimic. Ce fel de Dumnezeu este acesta?!

Afirmația „Dumnezeu ar fi putut opri acest lucru, dar nu făcut-o” este un alt mod de a spune, „Acest lucru rău este din vina lui Dumnezeu. El a permis să se întâmple.”

Ca toate minciunile de sus, există o măsură de adevăr în spatele acestei afirmații. Tot ceea ce se întâmplă se întâmplă deoarece Dumnezeu ne-a dat libertatea de a face ceea ce ne place, chiar și libertatea de a-L urî, de a ne ucide frații noștri și de a da vina pe El pentru ceea ce am făcut. Bineînțeles, arătăm ca niște nerozi când facem aceasta. Arătăm ca Adam care L-a învinuit pe Dumnezeu că i-a dat-o pe femeie care l-a condus în păcat (Geneza 3:12).

Suntem maeștri la a da vina pe alții. Când se întâmplă ceva rău, ne învinovățim genele, părinții noștri, soții noștri sau copiii noștri. Dăm vina pe guvern, pe sistem, pe comuniști, așa că am putea merge până la a-L învinovăți pe Dumnezeu pentru toate. „M-am îmbolnăvit. Dumnezeu a permis acest lucru să se întâmple. Dumnezeu este vina.”

Isus, pe de altă parte, nu a învinuit pe nimeni. El Și-a asumat răspunderea pentru mizeria celorlalți și a reparat-o.

Dacă alegi să crezi minciuna că Dumnezeu este în spatele a tot ceea ce se întâmplă, vei ajunge în grămada de cenușă a vieții, lingându-ți rănile ca un Iov nedumerit. Te vei apleca ori de câte ori diavolul vrea să te lovească. Cine vrea să trăiască așa?

Adevărul este că Dumnezeu nu împiedică întotdeauna lucrurile rele de la a se întâmpla. Vestea bună este că uneori tu o poți face. Poți cuceri circumstanțele tale, pur și simplu prin a te încrede în El. Poți trece prin valea umbrei morții fără frică știind că El este cu tine. Viața nu are ultimul cuvânt când umbli prin Duhul Sfânt.

 

Un test simplu

Pentru a vedea cât de bine înțelegi acest lucru, întreabă-te următorul lucru: Care dintre cei doi Isus este găsit în Biblie?

 • Isus # 1 stătea în jurul celor neputincioși, aducând scuze și nefăcând nimic pentru a-i ajuta pe cei care erau îmbolnăviți de Dumnezeu.
 • Isus # 2 mergea din loc în loc prin puterea Duhului, făcând bine și vindecând pe toți cei apăsați de diavol.

Sper că știi că al doilea Isus este cel adevărat (Fapte 10:38). Cu toate acestea, mulți dintre noi arată mai mult ca primul Isus. Nu umblăm în puterea Duhului, nu vindecăm bolnavii, dar aducem scuze. Căpetenia în toate aceste scuze este aceasta: „Dumnezeu este în control. Este vina Lui, nu a noastră.”

Iacov a spus, „împotrivește-te diavolului, și el va fugi de la tine.” Este chiar atât de simplu. Noi ne împotrivim, el fuge. Dar nu ne vom împotrivi dacă credem că Dumnezeu face lucrarea diavolului și ne face bolnavi, ucigând copiii noștri și jefuindu-ne.

Dumnezeu nu te face bolnav și sărac! Nu este El motivul pentru care ți-ai pierdut banii, slujba, căsătoria sau copiii tăi. Acestea sunt tragediile unei vieți blestemate de păcatul lui Adam. Dar vestea bună este că unul mai mare decât Adam a venit și ți-a dat autoritatea de a proclama vestea bună a împărăției Sale pentru întreaga creație.

 • Ești bolnav? Vorbește-i bolii tale despre Isus, prin care ai fost vindecat (1 Petru 2:24).
 • Ești sărac? Vorbește-i contului tău bancar despre Împăratul tău bogat care a devenit sărac, pentru ca prin sărăcia Lui să devii bogat (2 Corinteni 8:9).
 • Ai fost jefuit, descurajat și bătut de viață? Atunci fii ca David și întărește-te în Domnul Dumnezeul tău puternic (1 Samuel 30:6).

De ce a venit Isus? A venit El să ne ajute să înțelegem de ce Dumnezeu nu ridică niciodată nici un deget pentru a ne ajuta? Nu! Isus a venit să distrugă lucrările diavolului (1 Ioan 3:8). În numele Lui, mergi și fă la fel.

0
Ne-ar place să știm gândurile tale, te rugăm să comentezi.x
Noi folosim cookies pentru a îți oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord să folosești cookie-urile noastre.
Accept
Resping
Politică de confidențialitate