O transformare totală a avut loc în interiorul fiecărei persoane care a fost născută din nou. Poți vedea aceasta în multe locuri din Biblie, 2 Corinteni 5:17 fiind Scriptura de temelie în acest sens:

2 Corinteni 5:17 (BTF2015)

17 De aceea dacă este cineva în Cristos, este o creatură nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au devenit noi.

Acest verset spune că Dumnezeu te-a schimbat total o dată ce ai venit la Cristos. Nu spune că toate lucrurile devin noi sau că au potențialul de a deveni noi. Mai degrabă spune la timpul trecut că toate lucrurile AU DEVENIT noi. Dacă nu înțelegi conceptul de duh, suflet și trup, ești imediat predispus confuziei, frustrării și, în cele din urmă, necredinței. Acest lucru se întâmplă din cauză că îți poți da seama, prin procesul de eliminare, că nu este vorba aici de trupul tău fizic. Dacă erai mai ponderat(ă) înainte de a fi salvat(ă), vei fi în continuare la fel și după ce ai fost salvat(ă). Trupul tău nu a murit instantaneu și nici toate lucrurile nu au devenit noi cu el. Cred că acest lucru este destul de evident pentru toată lumea. Scriptura spune în 1 Corinteni 15 căci coruptibilul trebuie să îmbrace necoruptibilul și acest trup muritor trebuie să-l îmbrace pe cel nemuritor. Acolo în 1 Corinteni 15 se vorbește despre trupul tău fizic. Isus a murit și pentru mântuirea trupului tău și vine un moment în viitor, când vei primi un trup de slavă. Dar în acest moment, trupul tău nu a fost salvat sau reînnoit. A fost cumpărat, dar nu încă răscumpărat. Este la fel ca și cu cupoanele Groupon. Le achiziționezi, însă apoi mai târziu, trebuie să le răscumperi. Tu nu dorești doar să deții niște vouchere, ci le păstrezi doar pentru a le putea răscumpăra ulterior și pentru a beneficia de lucrurile pe care le-ai achiziționat prin ele. Trupul tău a fost cumpărat. Trupul tău de slavă a fost deja cumpărat prin moartea Domnului Isus, dar aștepți încă răscumpărarea posesiunii cumpărătorului. Trupul a fost cumpărat, plata a fost făcută, dar tu ai în continuare un trup corupt și ești în așteptarea unui trup nemuritor și incoruptibil.

Sufletul tău – cu mintea, voința, emoțiile și conștiința – de asemenea, nu este partea din tine care a fost salvată. Există multă confuzie în acest sens, deoarece vei auzi oameni spunând adesea: „Ei bine, eu sunt un câștigător de suflete. Am venit aici să văd un suflet salvat”. În Noul Testament, există doar două locuri în care se vorbește despre salvarea sufletelor (Iacov 1:21 și 1 Petru 1:9), iar acestea nu vorbesc despre experiența nașterii din nou. De exemplu, dacă o persoană este descurajată și în tărâmul ei sufletesc – în emoțiile ei – se simte înfrântă și descurajată, dar apoi intră în Cuvântul lui Dumnezeu și începe să creadă, ea primește pacea și bucuria Domnului. Aceasta înseamnă salvarea sufletului. Dar când vine vorba nașterii din nou, sufletul tău nu este partea care este salvată. Sufletul nostru se poate schimba în măsura reînnoirii minții noastre, fapt care duce la schimbarea atitudinii și a valorilor prin Cuvântul lui Dumnezeu, însă salvarea nu avut loc în mod complet la acel nivel. Sufletul este în proces de salvare, se află în curs de desfășurare și acest proces este condiționat de reînnoirea minții noastre. Deci, poți vedea că sufletul tău nu face parte din ceea ce a trecut și nici din lucrurile care au devenit noi. Dacă erai în depresie înainte de a fi mântuit(ă), vei continua să fii în depresie și după salvare, dacă nu începi să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu și să schimbi modul în care gândește sufletul tău. Acest lucru se poate întâmpla cu siguranță și ar trebui să se întâmple, dar nu se întâmplă automat. Permite-mi să descriu acest concept și în felul următor: dacă nu știai matematica înainte de a fi salvat(ă), atunci nu o să știi instantaneu matematica după ce ești salvat(ă). Lucrurile vechi, cum ar fi lipsa de cunoștințe într-un domeniu, nu au trecut și nici toate lucrurile din domeniul tău sufletesc nu au devenit noi deodată.

Sufletul nu este schimbat imediat, ci este în proces de schimbare. Și cu toate acestea, 2 Corinteni 5:17 spune că, dacă cineva este în Cristos, ea este acum în timpul prezent și aici pe pământ, o nouă creație. Acesta este un fapt fără echivoc și reprezintă realitatea, nu este o promisiune. Traducerea literală din greacă a expresiei ”nouă creație” este „o nouă specie de ființă care nu a mai existat înainte”. Este vorba de o transformare totală. Lucrurile vechi s-au dus – timpul trecut -, toate lucrurile au devenit noi. Pasajul nu spune că acele lucruri vechi vor trece în viitor dacă vom depune suficient efort sau dacă ne vom ruga și vom posti îndeajuns. Această Scriptură descrie o schimbare care are loc prin nașterea din nou, și care nu mai este în curs de realizare, ci este deja finalizată. Este un fapt împlinit, o operațiune încheiată. Așadar, prin procesul de eliminare, îți poți da seama că nici trupul tău și nici sufletul tău nu sunt cele schimbate în acest fel. Așa că ne mai rămâne duhul.

Spiritul tău este partea din tine care s-a schimbat total la mântuire.
Când oamenii îl fac pe Isus Cristos,  Domnul lor, are loc o schimbare imediată în duhul lor. De obicei, și trupul și sufletul lor sunt atinse și afectate de schimbarea care a avut loc în duh, dar nu într-un mod total și complet. Și dacă nu înțelegi acest lucru, atunci vei experimenta dezamăgire. „Am crezut că sunt o persoană nouă, am crezut că m-am schimbat, am crezut că Isus va schimba totul.” Dacă nu înțelegi că această schimbare are loc în duh întâi, iar apoi trebuie să se manifeste înspre suflet și trup, atunci vei cădea imediat în necredință și vei începe să spui: „Nimic nu s-a schimbat, sunt în continuare același (aceeași).” Aceasta îi poate face pe unii oameni să se îndoiască că au fost vreodată salvați cu adevărat. Cheia la toate acestea este să înțelegi că duhul este cel care a fost complet schimbat. E deja terminată treaba. Tot ceea ce vei avea nevoie vreodată în viața ta de creștin(ă) este deja în duhul tău. Acesta este un adevăr radical.

Mi-au trebuit mulți ani să prind și să înțeleg această revelație, dar tu nu ești în proces de a obține ceva de la Dumnezeu. În duhul tău născut din nou, tu ai deja tot ce vei avea nevoie vreodată.
Este deja acolo în întregime, în maturitate și în plenitudine. Duhul tău este perfect și complet. Duhul tău este în acest moment exact la fel cum va fi și în eternitate. Tu nu vei primi un spirit nou când vei merge în cer. Duhul tău este acum la fel de perfect, la fel de matur și la fel de complet, precum este Isus. Iar restul vieții creștine constă în a învăța să crezi acest lucru, uitându-te în oglinda spirituală a Cuvântul lui Dumnezeu și crezând ceea ce spune despre tine. Acesta este procesul de reînnoire a minții. Și pe măsură ce îți aliniezi sufletul tău cu ceea ce este deja prezent în duhul, atunci vei vedea beneficiile fizice.

Tu ești alcătuit(ă) din trei părți: duh, suflet și trup. Duhul tău este întotdeauna pentru Dumnezeu; este deja creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și are tot ce are Dumnezeu. Apoi ai și sufletul și trupul, de asemenea. Dacă sufletul tău se unește cu spiritul tău, atunci sunt doi împotriva la unul. Aceste două părți împreună în unitate vor domina a treia parte – trupul fizic. Atunci trupul fizic va experimenta viața, victoria și puterea care se află în duhul tău. Dar, dacă sufletul tău se unește cu trupul fizic și este dominat de ceea ce poate vedea, gusta, auzi, mirosi sau simți, atunci el va opri viața care este în duhul tău din a se manifesta vreodată în tărâmul fizic. Sufletul tău trebuie să înțeleagă și să vină în unitate cu ceea ce s-a petrecut în interiorul tău, adică în duhul tău, așa încât duhul tău să poată curge prin sufletul tău pentru a ajunge în trupul tău și apoi în lumea fizică.

Iată o diagramă funcțională care descrie duhul, sufletul și trupul ca și trei cercuri concentrice. Această diagramă este un efort de a ilustra cât mai bine relația dintre trup, suflet și spirit.

Cercul exterior cel mai mare este trupul tău. Este partea pe care o poți vedea și simți. Apoi în al doilea cerc mai mic imediat interior, ai o parte care nu poate fi văzută, dar poate fi simțită. Acela este sufletul tău. Cred că poți observa cum sufletul tău atinge atât trupul, cât și spiritul tău. Spiritul tău este al treilea cerc interior. Deși este centrul a ceea ce ești tu, nu poate fi văzut sau simțit.

Majoritatea oamenilor nu-și dau seama de faptul că duhul lor este nucleul ființei lor. Ei funcționează în principal din partea sufletească a lor, crezând că ceea ce gândesc și simt este realitatea. Pentru ei, orice nu poate fi perceput prin cele cinci simțuri naturale, nu este ”real”. Încercând să fie „realiști”, ei caută puterea lui Dumnezeu în dimensiunile lor fizice, emoționale și mentale. Dacă nu pot percepe puterea la acele nivele, atunci trag concluzia că nu o au deloc. Ei probabil percep sufletele lor ca fiind centrul ființei lor, însă Cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Duhul tău este adevăratat ta persoană!

Iacov 2:26 (NTR)

26 Aşa cum trupul fără duh este mort, tot astfel şi credinţa fără fapte este moartă.

Partea din tine dătătoare de viață este duhul.
Duhul este partea de unde vine viața ta. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, El a suflat în el suflarea de viață (Geneza 2:7) și a devenit un suflet „viu”. Cuvântul „suflare” în ebraică este cuvântul pentru „vânt” (ruach) și a fost tradus literalmente „duh” în alte locuri cum ar fi Iov 26:4 și Proverbe 20:27. Acesta este cuvântul pe care îl folosim pentru ”duh”. Dumnezeu a creat mai întâi trupul fizic și totul era acolo, dar nu a avut nici un fel de viață până când Dumnezeu a suflat în el și a transmis duh în trupul lui Adam. Duhul este partea ta dătătoare de viață (Ioan 6:63; 1 Corinteni 15:45). Întrucât viața ta provine din duhul tău, acesta este cercul cel mai din interior dintre cele trei. Observă, de asemenea, cum duhul tău este complet înconjurat de sufletul tău. Nu are acces direct la trupul tău fizic.

Diagrama celor trei inele pe aceeași linie ca într-un lanț ilustrează, de asemenea, această lipsă a unei legături directe dintre duh și trup. De aceea, tot ceea ce iese din duhul tău înspre trupul tău trebuie să treacă prin partea ta mental-emoțională.

Cu diagrama conductelor de mai jos, un capăt al conductei reprezintă duhul tău, iar celălalt capăt trupul tău. Sufletul tău acționează ca o supapă sau ca un robinet între cele două. Când deschizi supapa, ceea ce este în duhul tău poate curge prin sufletul tău înspre trupul tău. În funcție de cât de deschisă este acea supapă, fluxul vieții poate fi doar o picătură, un pârâu mic sau râuri (Ioan 7:38). Când supapa este închisă, curgerea de la duh la trup se oprește. Aceasta este o ilustrație excelentă a modului în care un credincios născut din nou funcționează!

Duhul este încapsulat în interiorul sufletului și nu are acces direct la trupul fizic. Trebuie să treacă prin suflet. Romani 8:11 spune că același Duh și aceeași putere care L-a înviat pe Isus din morți locuiește deja în fiecare credincios născut din nou. Dar dacă mintea ta este închisă la acest adevăr și nu îl îmbrățișează, acea viață a învierii nu poate curge prin tine. Dacă ceea ce vezi în oglinda spirituală nu devine mai real pentru mintea ta decât ceea ce vezi în tărâmul fizic, atunci este posibil ca această viață a învierii care este în duhul tău să fie complet închisă și să nu aibă nici un efect, la fel cum ai închide supapa la o conductă. Poți ajunge la un punct în care ești total dominat(ă) de ceea ce simți și spui: „Dar mă simt rău, mă doare tot corpul. Doctorul spune că mor. Iată dosarul meu medical”. Și dacă acele lucruri te domină, atunci chiar dacă ai viața lui Dumnezeu care învie morții în duhul tău, sufletul tău poate închide acea putere, astfel încât nici o picătură din puterea dătătoare de viață a lui Dumnezeu să nu atingă vreodată trupul tău fizic. Și poți muri bolnav având înlăuntrul tău viața învierii lui Dumnezeu. Ar fi ca și cum ai muri de sete în timp ce ești rezemat de o fântână plină de apă dătătoare de viață! Și bineînțeles că poți aplica aceasta la fiecare domeniu al vieții tale. Poți avea depresie, poți avea furie și amărăciune în tine, în timp ce în duhul tău este iubire, bucurie și pace. Deci rolul decisiv în manifestarea vieții învierii îl are sufletul tău.

Duhul tău este întotdeauna pentru Dumnezeu, întotdeauna ca Dumnezeu și are în el tot ceea ce are Dumnezeu. Trupul tău nu este nici bun, nici rău; nu este nici moral nici imoral; este amoral. Trupul tău nu dictează sau controlează nimic. Sufletul tău este cel care controlează ce se întâmplă cu trupul tău. Duhul tău este întotdeauna pentru Dumnezeu, în timp ce trupul tău va merge din inerție. Dacă sufletul nu îl influențează, atunci trupul tău va merge doar prin ceea ce vede, gustă, aude, miroase sau simte. Pe de o parte, dacă îți pui sufletul de acord cu duhul tău, atunci vor fi două entități care luptă împreună împotriva celei fizice și viața lui Dumnezeu care este în duhul tău se va manifesta în trupul tău fizic mai repede și mai ușor. Va produce vindecare, eliberare, victorie și putere. Pe de altă parte, dacă sufletul tău se pune de acord cu ceea ce trupul tău fizic simte până la punctul în care nu mai poți crede nimic ce nu poți percepe cu cele cinci simțuri ale tale, atunci vei închide viața lui Dumnezeu care este în duhul tău. E trist să spun acest lucru, dar în această categorie se află un număr mare de creștini. Iar cauza principală a acestei situații este că majoritatea creștinilor nu au o revelație funcțională și clară a duhului, sufletului și trupului. Ei nu înțeleg că o schimbare radicală deja s-a produs în duhul lor și nu sunt pe deplin conștienți de cine sunt ei în Cristos, gândind că dacă nu pot vedea, gusta, auzi, mirosi sau simți ceva, atunci nu este real. Ei pur și simplu nu vor să fie mincinoși sau ipocriți prin a ignora simțurile lor; ei doar încearcă să fie reali și sinceri. Ei își cercetează tărâmul fizic și emoțional și, dacă nu pot percepe în vreun fel puterea lui Dumnezeu cu cele cinci simțuri, atunci se gândesc: „Ei bine, nu este aici”. Dar adevărul este că, dacă L-ai făcut pe Isus Domnul tău, o schimbare s-a produs în tine. Tu ai devenit o persoană complet nouă. Lucrurile vechi s-au dus, toate lucrurile au devenit noi. Și acesta este punctul de plecare al victoriei în relația ta cu Dumnezeu. Nu pot sublinia îndeajuns de mult cât de importantă este această înțelegere a lucrurilor. Ceea ce a făcut acest lucru pentru mine este că mi-a transformat viața și gândirea, pentru că și eu am experimentat din când în când puterea lui Dumnezeu la nivelul fizic și emoțional, așa cum probabil ai făcut-o și tu. Dar după ce emoțiile simțirii acelei puteri s-au diminuat, am crezut că puterea a plecat. Știam că Dumnezeu este real și că toate lucrurile pe care le-a promis sunt reale, dar nu credeam că ele sunt în mine. Și din această cauză, am trecut prin perioade de frustrare, disperare și descurajare, nu din cauza păcatului, ci din cauza dorinței de a trăi pentru Dumnezeu și de a experimenta tot ce are El mai bun. Și simțeam că nu pot ajunge acolo. Aceasta se întâmplă foarte des cu mulți creștini care experimentează botezul Duhului Sfânt la un moment dat, primesc puterea și apoi pentru că nu mai simt nimic în trupurile lor, ei cred că a plecat sau că trebuie să aștepte și să se roage din nou pentru ea, sau că trebuie să se sfințească și să postească ca să o primească. Dar în tot acest timp, puterea este acolo, ea trebuie doar să fie stârnită și activată, prin reînnoirea minții, închinare și rugăciunea în limbi.

În spiritul tău născut din nou ai deja toată puterea lui Dumnezeu. Este doar o chestiune de a elibera ceea ce ai, și nu de a merge și a încerca să obții ceva de la Dumnezeu. Acest concept mi-a revoluționat viața și sper că va face același lucru și pentru viața ta.

O dată ce ai fost născut(ă) din nou, viața creștină nu este un proces de a obține lucruri de la Dumnezeu, ci mai degrabă un proces de reînnoire a minții prin care înveți să eliberezi ceea ce ai primit deja.
Este mult mai ușor să eliberezi ceva ce ai primit deja decât să încerci să obții ceva ce nu ai. Acest proces de încercare de a obține ceva ce nu ai și care nu este o realitate pentru tine, are deja un element de îndoială în el. Cu alte cuvinte, tu crezi că este posibil, dar nu crezi că este deja o realitate finalizată. Perspectiva ta este una de a tinde spre ideal, de a încerca să te îndrepți înspre acolo, și doar de a începe să crezi pe Dumnezeu pentru vindecare, bucurie, victorie, putere, prosperitate și sfințenie. Însă această perspectivă conține deja un element al îndoielii. Crezi că este posibil, dar nu crezi s-a realizat deja pentru tine și în tine. Dar, o dată ce ajungi să crezi că deja s-a realizat, cum poți să te mai îndoiești că nu vei primi ceva ce aveai deja? În practică, nu te îndoiești că vei obține o mașină dacă o ai deja, nu? Același lucru se aplică și la o slujbă sau o casă, nu-i așa? Și știu că unii dintre voi gândiți: „Ei bine, bineînțeles că nu te îndoiești. De ce te-ai îndoi că vei primi ceva ce ai deja?” Ei bine, aceasta este și ideea pe care încerc să o transmit. Încerc să fac o ilustrație aici. În ce privește lucrurile naturale, nu facem asta. Dacă deja ai obținut ceva, nu te mai îndoiești că îl vei obține. Dar dacă spui: „Mă încred în Dumnezeu pentru vindecare” și apoi începi să te zbați și să spui: „Îndepărtez acest gând de îndoială. Cred că voi primi vindecare. Dumnezeu mă va vindeca. Voi primi miracolul meu de la Dumnezeu”, te afli în aceeași situație prezentată mai sus. Unul dintre motivele pentru care te îndoiești este că nu crezi că ai primit deja vindecarea. Crezi că o poți obține, dar nu crezi că ai și primit-o deja.

Ceea ce s-a întâmplat la momentul salvării și care va accentua și mai mult ceea ce vreau să spun, e exact următorul lucru: când L-am mărturisit pe Isus ca Domnul meu, am fost schimbat pe loc și duhul meu a devenit total nou. Spiritul meu nu este în curs de schimbare, nu crește și nu se maturizează. În spiritul meu, eu sunt total schiimbat și complet, iar restul vieții creștine nu este învățarea a cum să obțin ceva de la Dumnezeu, ci mai degrabă să învăț cum să eliberez viața pe care El a pus-o în mine instantaneu prin nașterea din nou. Ce adevăr radical! Să citim Filimon 1:6 unde scrie următoarele:

Filimon 1:6 (BTF2015)

6 Astfel încât părtășia credinței tale să devină lucrătoare prin recunoașterea oricărui lucru bun care este în voi, în Cristos Isus.

Cuvântul „părtășie” din acest verset înseamnă a comunica, a distribui, a împărți, a elibera sau a transfera. Deci manifestarea credinței tale devine eficientă (sau activă, efectivă), sau credința începe să funcționeze și să fie productivă atunci când începi să conștientizezi (să admiți, să accepți, să recunoști) fiecare lucru bun care este în tine în Cristos Isus. Pavel nu a spus că credința ta începe să funcționeze prin obținerea unei noi ungeri de la Dumnezeu, a unei porții duble sau prin obținerea a mai mult din Dumnezeu. Acestea sunt concepte pe care le vei auzi des, dar adevărul este că aceasta nu este o realitate Nou-Testamentală. Vei auzi oameni spunând lucruri de genul: „În Vechiul Testament, Elisei a primit o porție dublă din ceea ce a avut Ilie. Aceasta este seara porției duble. Veniți, oameni buni, ne vom ruga pentru voi să primiți de două ori mai mult de la Dumnezeu”. Acesta este un principiu Vechi-Testamental. Ilie și Elisei nu erau născuți din nou, ei nu au avut Duhul Sfânt fără măsură și plinătatea lui Dumnezeu în ei, cum avem noi. Ei au avut Duhul peste ei în porții mici și pentru o vreme scurtă. De aceea Elisei a putut avea de două ori mai mult din puterea lui Ilie. Dar în Noul Testament Scriptura spune în Ioan 1:16 că:

Ioan 1:16 (BTF2015)

16 Și din plinătatea Lui noi toți am primit, și har peste har.

Mai mult, Coloseni 2:9-10 spune că suntem desăvârșiți în El, în Acela în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii:

Coloseni 2:9–10 (BTF2015)

9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii.

10 Și voi sunteți compleți în El, care este Capul a toată stăpânirea și puterea.

Apoi Ioan 3:34 și Ioan 20:21 spun următoarele:

Ioan 3:34 (BTF2015)

34 Fiindcă acela, pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu; fiindcă Dumnezeu nu îi dă Duhul cu măsură.

Ioan 20:21 (BTF2015)

21 Atunci Isus le-a spus din nou: Pace vouă; cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu.”

În același fel în care Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său Isus, având Duhul fără măsură, El ne-a trimis și pe noi. În Noul Testament nu primești doar un pic din Dumnezeu și altcineva are un pic mai mult din Dumnezeu. Adevărul este că fiecare credincios născut din nou a devenit complet nou, lucrurile vechi au trecut și toate lucrurile au devenit noi. În duhul nostru, toți suntem la fel unii cu alții, cu toții am primit aceeași măsură de credință, cu toții am primit aceeași putere, aceeași înțelepciune și aceeași abilitate. Duhurile noastre sunt toate identice cu Domnul Isus Cristos din toate punctele de vedere.

1 Corinteni 6:17 (BTF2015)

17 Dar cel alipit de Domnul este un singur duh cu El.

Duhul tău a devenit un singur duh cu Domnul. Duhul tău nu este în proces de creștere și de a deveni mai bun. Tu deja ai totul. Felul în care credința ta devine lucrătoare în viața ta de creștin(ă) este prin conștientizarea, admiterea și acceptarea lucrurilor bune pe care Dumezeu le-a pus în tine în duhul tău. Chiar și acest cuvânt „a conștientiza” sau ”a admite” este important. Nu poți conștientiza ceva ce nu este o realitate. Poți conștientiza doar lucrurile care există deja. Credința ta începe să funcționeze atunci când recunoști, când admiți că toate aceste lucruri mărețe există deja în tine în Cristos Isus.

Din nou, majoritatea oamenilor au conceptul că Dumnezeu poate face orice. Creștinii care au primit salvarea prin credința în Isus Cristos, cred că au acum acces la Dumnezeu și că prin rugăciunile lor Dumnezeu le poate trimite puterea Sa. Dar ei cred că această putere este condiționată de o mulțime de lucruri, cum ar fi: sfințenie, rugăciune, post, studierea Cuvântului, etc. Ei cred ceva de genul următor: „Chiar dacă Dumnezeu are acea putere și ne este disponibilă nouă, ea este totuși condiționată de noi care trebuie să facem o mulțime de lucruri pentru a o primi.” Aceste îndoieli și condiții îi împiedică să experimenteze cu adevărat puterea lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu are puterea, dar nu credem că este deja în noi, ci credem că este undeva acolo și că trebuie să facem lucruri pentru a o obține și a o merita. Dar când încep să cred că este deja o realitate în duhul meu, îmi va fi mult mai ușor să umblu în viața lui Dumnezeu și să o manifest. La momentul mântuirii, Dumnezeu a pus în mine aceeași putere și ungere ca a Lui, victoria, bucuria și pacea Sa. Toată plinătatea Lui este deja în mine din abundență. Și singurul motiv pentru care nu se manifestă în emoțiile mele sau în trupul meu fizic nu este din cauză că Dumnezeu nu mi-a dat-o, ci din cauza unei minți ne-reînnoite. Încă mă uit în oglinda fizică în loc să mă uit în oglinda spirituală.

O treime din mântuirea ta este deja completă. Duhul tău este la fel de mântuit, de sfințit, de drept, de plin de putere pe cât va fi în toată eternitatea. Tu vei primi un trup nou, iar sufletul tău va fi pe deplin reînnoit, dar duhul tău nu se va îmbunătăți în niciun fel. Duhul tău actual te va însoți în eternitate. Sufletul și trupul tău sunt în proces de schimbare și la a doua venire a Domnului, ele vor fi complet schimbate de asemenea. Toate cele trei vor fi perfecte în acel moment. Dar acum, doar duhul tău este la fel de perfect și de complet pe cât va fi vreodată, iar restul vieții creștine este un proces de reînnoire a minții. Și pe măsură ce faci asta, trupul fizic va experimenta beneficiile de asemenea.

Să citim Efeseni 4:20-24 și să vedem cum este creat acest duh nou în momentul nașterii din nou:

Efeseni 4:20–24 (BTF2015)

20 Dar voi nu ați învățat astfel despre Cristos;

21 Dacă așa este că L-ați auzit și ați fost învățați de către El, precum adevărul este în Isus;

22 Ca voi să puneți deoparte cele referitoare la purtarea voastră de mai înainte, omul vechi, care este corupt conform poftelor înșelătoare;

23 Și să vă înnoiți în duhul minții voastre;

24 Și să vă îmbrăcați cu omul nou, care, conform lui Dumnezeu, este creat în dreptate și adevărată sfințenie.

Versetul 24 spune să îmbraci noul om (acea naștere din nou, partea duhului din tine) care a fost creat după Dumnezeu, în adevărată dreptate și sfințenie. Știai că atunci când te-ai născut fizic nu ai început să exiști ca mai apoi abia zece ani mai târziu să devii o persoană reală? Tu erai deja o persoană din momentul conceperii. Ai fost creat(ă) în acest fel. În aceeași manieră, când te-ai născut din nou, ai fost creat(ă) ca neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ai fost creat(ă) neprihănit și cu adevărat sfânt. Aceasta nu este mândrie, ci încredere, îndrazneală și credință în ceea ce a spus Dumnezeu și aceasta este, în cele din urmă, adevărata smerenie: să fii de acord cu ceea ce a spus Dumnezeu despre tine, să-ți însușești acele lucruri pe care El le-a declarat asupra ta și nu să ai propria ta părere mai bună despre tine bazată pe cum te simți.

Majoritatea creștinilor au acest concept că ei devin neprihăniți în timp și că sunt din ce în ce mai sfinți cu fiecare zi care trece, însă criteriile după care măsoară acest așa-zis progres sunt faptele și comportamentul lor. Ei privesc doar la tărâmul fizic exterior. Și este adevărat că creștinii variază în faptele lor, variază în gradul de moralitate pe care îl trăiesc în exterior. Dar în duhul lor, au fost creați neprihăniți și cu adevărat sfinți. Și acest lucru este atât de vital. Ioan 4:24 spune asta:

Ioan 4:24 (BTF2015)

24 Dumnezeu este un Duh; și cei ce I se închină, trebuie să I se închine în duh și în adevăr.

Acest verset nu spune că ai putea să te închini în duh și adevăr sau că ar trebui să te închini în acest fel deoarece așa este de preferat. Nu, a spus că trebuie să te închini în duh și adevăr. De ce este așa? Pentru că atunci când ești născut din nou, duhul tău este complet schimbat și este instantaneu recreat neprihănit și drept. Dacă nu înțelegi acest lucru și te apropii de Dumnezeu pe baza modului în care acționezi în trupul tău fizic și după gândurile pe care le ai în acel moment, tu nu ești vrednic(ă) să intri în prezența Lui, chiar și în momentele tale cele mai bune. Tu încă nu reușești să faci tot ce ar trebui ca să corespunzi standardelor lui Dumnezeu. Chiar și atunci când te afli în cea mai bună stare emoțională și îl căuți pe Dumnezeu, tu încă mai ai gânduri negative și lucruri în mintea ta care sunt necurate, iar Dumnezeu este sfânt. Așadar, cum poate un Dumnezeu sfânt să aibă părtășie cu oamenii necurați? Chiar și în cea mai bună stare spirituală a ta, tot nu te ridici la nivelul standardelor și perfecțiunii lui Dumnezeu. Atunci când îți pui credința în Isus și ești nascut(ă) din nou, duhul tău devine o făptură nouă, care este neprihănită, sfântă și capabilă să relaționeze cu Dumnezeu și să se închine unui Dumnezeu sfânt. Tu ești la fel de curat(ă) și de sfânt(ă) în duhul tău ca Isus, din pricina neprihănirii Lui care ți-a fost dată. În 1 Corinteni 1:30 scrie:

1 Corinteni 1:30 (NTR)

30 Iar voi, datorită Lui, sunteţi în Cristos Isus, Care a devenit pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfinţire şi răscumpărare.

Isus a devenit neprihănirea noastră. Slavă Domnului! Ce adevăr radical! Când o persoană spune „Toată neprihănirea mea este ca o haină murdară”, această afirmație este citată din Isaia 64:6. Este adevărat că în Vechiul Testament, neprihănirea ta era ca o haină murdară, dar nu te mai afli în Vechiul Testament. Oamenii din Vechiul Testament nu erau născuți din nou, nu aveau un duh nou care a fost creat în neprihănire și adevărată sfințenie. Indiferent de cât de bine trăiau ei în trupul lor fizic și cu mintea lor sufletească, ei tot erau lipsiți de slava lui Dumnezeu așa cum afirmă Romani 3:23. Noi cu toții am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așa că dacă te uiți doar la partea exterioară, fizică și naturală a ta, toată neprihănirea ta este ca o haină murdară. Este adevărat. Dar când te naști din nou, tu nu mai ești doar o persoană fizică și nici nu mai ești lipsit(ă) de gloria lui Dumnezeu. Slava pe care Isus a avut-o, El ți-a dat-o ție și nouă tuturor (Ioan 17:22). Acesta este ideea principală pe care încerc să o exprim. În duh, ești o persoană cu totul nouă, o nouă specie de ființe care nu a mai existat înainte. Pentru un credincios Nou-Testamental să spună că neprihănirea lui sau a ei este ca o haină murdară, acest lucru nu mai este adevărat. Nu este adevărul prezent. Într-un anumit sens, ar fi ca și cum L-am numi pe Isus o haină murdară, pentru că Isus a devenit neprihănirea noastră.

Este adevărat că în sfera tă fizică trebuie să îți îmbunătățești faptele, emoțiile și gândurile în sfințenie, dar în acea dimensiune ești întotdeauna într-un proces, nu vei ajunge niciodată la capăt. Tu doar te îndrepți în acea direcție. Dar în duh, nu ești într-un proces de a deveni neprihănit, tu ai fost deja creat(ă) neprihănit(ă) și cu adevărat sfânt(ă). Și întrucât Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24) și El se uită la duhul tău și se relaționează la tine pe baza statutului duhului tău, acesta este motivul pentru care tu trebuie să te închini Lui în duh și în adevăr. Trebuie să crezi realitățile duhului tău și adevărul despre duhul tău revelate în Cuvânt atunci când te apropii de Dumnezeu. Doar așa poate Dumnezeu să te primească.

Conform cu Ioan 1:12-13, noua creație este născută din Însuși Dumnezeu și nu din sânge sau carne. Acest lucru se poate întâmpla doar la nivel de duh:

Ioan 1:12–13 (BTF2015)

12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu,

13 Care au fost născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.

Apoi, în 1 Ioan 4:17, Biblia spune:

1 Ioan 4:17 (NTR)

17 În felul acesta, dragostea lui Dumnezeu este făcută desăvârşită în noi, pentru ca noi să avem îndrăzneală în ziua judecăţii, fiindcă, în lumea aceasta, cum este El, aşa suntem şi noi.

Acest pasaj nu a spus că așa cum este El, așa vom fi și noi în viața viitoare, ci așa suntem și noi în această lume. Dacă te uiți într-o oglindă fizică, s-ar putea să vezi riduri, chelie, umflături și tot felul de lucruri și apoi începi să te întrebi: „Chiar sunt așa cum este Isus?” Tu știi că Isus nu este așa. Apoi cauți în sfera emoțională și afli că ai depresie, descurajare, mânie și amărăciune. Dacă te uiți doar la dimensiunea ta emoțională și încerci să împaci acele lucruri cu 1 Ioan 4:17, probabil vei ajunge într-un punct în care vei spune: „Biblia este atât de greu de înțeles că eu chiar nu pot să înțeleg ce vrea să spună. Oricine poate spune doar uitându-se la mine că nu sunt așa cum este Isus”. Așa că umbli în necredință și îți lași simțurile să continue să te domine. Dar dacă înțelegi conceptele de duh, suflet și trup și înțelegi că la duhul tău se referă acele pasaje, atunci realizezi că acesta este singurul mod în care poți fi așa cum este Isus acum în această lume.

 

Ascultă / Vizionează / Descarcă

Puteți asculta mesajul audio al acestui articol, puteți urmări mesajul video sau îl puteți descărca în diferite formate (mp3 / mp4 / pdf) de pe următorul link:

Cine ești tu în duhul?

0
Ne-ar place să știm gândurile tale, te rugăm să comentezi.x
Noi folosim cookies pentru a îți oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord să folosești cookie-urile noastre.
Accept
Resping
Politică de confidențialitate