Termeni și condiții de utilizare

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2019

Acest site web este deținut și administrat de Eduard Serediuc Ministries.

Acceptarea termenilor de utilizare

Acești termeni de utilizare sunt introduși de către și între dvs. și Eduard Serediuc Ministries și următorii termeni și condiții („Termenii de utilizare”) vă guvernează accesul și utilizarea oricărui site web sau aplicații mobile ale organizației noastre, inclusiv: https://eserediuc.com; sau aplicațiile mobile Eduard Serediuc Ministries; inclusiv orice conținut, funcționalitate și servicii oferite pe sau prin aceste site-uri și aplicații („Site-urile” sau „Website”).

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul. Utilizând site-urile Web, acceptați și sunteți de acord să respectați acești termeni de utilizare. Dacă nu doriți să fiți de acord cu acești termeni de utilizare, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-urile.

 

Notificare privind modificările condițiilor de utilizare

Putem revizui și actualiza acești termeni de utilizare din când în când, la discreția noastră. Toate modificările intră în vigoare imediat după ce le postăm și se aplică tuturor accesului și utilizării site-urilor web ulterior. Continuarea utilizării site-ului web de către dvs. după publicarea termenilor de utilizare revizuiți înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Este de așteptat să verificați din când în când această pagină, astfel încât să fiți conștienți de orice modificări, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs.

 

Politica de confidențialitate

În plus, utilizarea dvs. de aceste site-uri web este reglementată de politica noastră de confidențialitate, care este încorporată aici prin referință.

 

Securitatea contului

Pentru a accesa site-urile Web sau unele dintre resursele pe care le oferă, vi se poate cere să furnizați anumite detalii de înregistrare sau alte informații. Utilizarea site-ului dvs. Web este o condiție ca toate informațiile pe care le oferiți site-urilor să fie corecte, actuale și complete. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le furnizați pentru a vă înregistra la site-urile Web sau în alt mod, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea oricărei funcții interactive pe site-uri, sunt reglementate de politica noastră de confidențialitate și că dați acordul pentru toate acțiunile pe care le întreprindem cu privire la dvs. informații în concordanță cu politica noastră de confidențialitate. Avem dreptul de a dezactiva orice nume de utilizator, parolă sau alt identificator în orice moment.

Recunoașteți că contul dvs. este personal pentru dvs. și sunteți de acord să nu oferiți nicio altă persoană acces la aceste site-uri sau porțiuni ale acestuia folosind numele de utilizator, parola sau alte informații de securitate. Sunteți de acord să ne notificați imediat orice acces neautorizat la numele de utilizator sau parola dvs. sau la orice altă încălcare a securității.

 

Acces la site

Organizația noastră își rezervă dreptul de a interzice oricărei persoane să folosească site-urile Web din orice motiv și de a vă limita sau înceta accesul sau utilizarea site-urilor în orice moment fără o notificare prealabilă.

 

Comunicații electronice

Când utilizați site-urile Web sau trimiteți e-mailuri către minister, comunicați cu noi electronic. Sunteți de acord să primiți electronic orice comunicare legată de utilizarea dvs. de acest site Web. Eduard Serediuc Ministries va comunica cu dvs. prin e-mail sau publicând notificări pe site-ul Web. Sunteți de acord că toate acordurile, notificările, prezentările și alte comunicări care vă sunt furnizate electronic satisfac orice cerință legală ca aceste comunicări să fie în scris. Toate anunțurile de la Eduard Serediuc Ministries destinate primirii dvs. vor fi considerate livrate și intrate în vigoare atunci când sunt trimise la adresa de e-mail pe care o furnizați pe oricare dintre site-uri.

 

Conținutul utilizatorului

Site-ul web poate conține panouri de mesaje, camere de chat, rugă-te împreună, zid de rugăciune, strigăte de laudă, rapoarte de laudă, forumuri, panouri publicitare, conținut, chaturi live, povești pentru utilizatori și alte funcții interactive (colectiv, „Servicii interactive”) care permit utilizatorii pentru a posta, trimite, publica, afișa sau transmite către alți utilizatori sau alte persoane (în continuare, „posta”) conținut sau materiale (colectiv, „Contribuții utilizator”) pe sau prin intermediul site-ului Web. Orice contribuție de utilizator pe care o publicați pe site-uri va fi considerată neconfidențială și neproprietară. Prin furnizarea oricărei contribuții a utilizatorilor pe site-uri, ne acordați, afiliaților noștri și furnizorilor noștri de servicii, dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, efectua, afișa, distribui și dezvălui terților orice astfel de material în orice scop. Dvs. reprezentați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile asupra și asupra contribuțiilor utilizatorului și că toate contribuțiile dvs. de utilizator vor respecta acești termeni de utilizare și politica noastră de confidențialitate. În plus și fără a limita cele de mai sus, contribuțiile utilizatorului nu trebuie să conțină niciun material defăimător, obscen, indecent, abuziv, ofensator, hărțuitor, violent, urât, inflamator, comercial de natură sau altfel obiectabil; nici că nu încalcă niciun brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau altă proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane; și contribuțiile utilizatorului trebuie să respecte în totalitate toate legile și reglementările federale, de stat, locale și internaționale aplicabile.

 

Monitorizare și executare

Avem dreptul de a elimina orice contribuție a utilizatorului pentru orice motiv sau deloc, la discreția noastră. În plus, avem dreptul să întreprindem orice acțiune în legătură cu orice contribuție a utilizatorului pe care o considerăm necesară sau adecvată la discreția noastră. Fără să limităm cele de mai sus, avem dreptul să cooperăm pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau cu o hotărâre judecătorească care ne solicită sau ne îndrumă să dezvăluim identitatea sau alte informații ale oricui postează materiale pe sau prin intermediul site-urilor, dacă sunt cunoscute. Cu toate acestea, nu ne angajăm să revizuim toate materialele înainte de a fi postate pe site-uri și nu putem asigura îndepărtarea promptă a materialului obiectabil după ce a fost postat. În consecință, nu ne asumăm nici o răspundere pentru nicio acțiune sau inacțiune cu privire la transmisii, comunicări sau conținut furnizate de către orice utilizator sau terță parte. Înțelegeți că contribuțiile utilizatorului nu reflectă opinia Eduard Serediuc Ministries și nu suntem responsabili pentru conținutul sau exactitatea acestor materiale furnizate de niciun utilizator sau terță parte. În plus, nu avem nicio răspundere sau responsabilitate față de nimeni pentru efectuarea sau neexecutarea activităților descrise în această secțiune.

 

Materiale protejate prin drepturi de autor

Site-urile, împreună cu toate materialele conținute de site-urile („material online”) sunt proprietatea Eduard Serediuc Ministries, a autorizaților de licență și a altor furnizori de materiale online și sunt protejați de Statele Unite și de drepturi de autor internaționale, mărci comerciale, secrete comerciale și alte proprietăți intelectuale, legi de proprietate sau drepturi de proprietate. Utilizarea neautorizată a materialelor online conținute în site-uri poate încălca aceste legi și alte reglementări și statut. Materialele online nu pot fi copiate, distribuite, afișate, descărcate sau transmise sub nicio formă sau prin orice mijloace fără permisiunea prealabilă în scris a Eduard Serediuc Ministries sau a proprietarului dreptului de autor. Pentru claritate, materialele online includ, dar nu sunt limitate la orice text, ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică conținută în site-uri. De exemplu, nu trebuie:

  • să copiați, reproduceți, modificați, adaptați, distribuiți sau creați lucrări derivate din orice materiale din site-uri, inclusiv, dar fără a se limita la crearea de site-uri web, bloguri, reviste, cărți, CD-uri / DVD-uri etc.
  • să ștergeți sau modificați orice aviz de drepturi de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate de pe copii ale materialelor de pe site-ul Web.
  • să utilizați sau accesați acest site Web în orice alt scop, în afară de utilizarea personală, non-comercială pe propriul computer personal sau dispozitiv mobil.

Dacă doriți să folosiți orice material de pe site-urile Web sau de pe orice alte materiale cu drepturi de autor legate de Eduard Serediuc Ministries, vă rugăm să adresați solicitarea dvs. la: [email protected]

Cu excepția celor prevăzute aici, Eduard Serediuc Ministries își rezervă toate drepturile cu privire la materialele online și poate urmări toate opțiunile disponibile legal în temeiul legilor civile și penale în cazul oricărei încălcări. Dacă credeți că orice contribuție a utilizatorului încalcă drepturile de autor, consultați mai jos raportarea la revendicările privind încălcarea drepturilor de autor. Tot conținutul disponibil pe sau prin intermediul site-urilor Web este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile din SUA și străine.

 

Raportarea revendicărilor privind încălcarea drepturilor de autor

Luăm în serios pretențiile de încălcare a dreptului de autor. Vom răspunde la notificările privind presupusa încălcare a drepturilor de autor care respectă legea aplicabilă. În cazul în care considerați că orice material accesibil pe sau de pe site-urile web încalcă drepturile de autor, puteți solicita eliminarea acelor materiale (sau acces la acestea) de pe site-ul web, trimițând o notificare scrisă la adresa [email protected]. În conformitate cu Legea privind limitarea responsabilității privind încălcarea drepturilor de autor online din Legea privind drepturile de autor asupra mileniului digital (17 U.S.C. § 512) („DMCA”), notificarea scrisă („Anunțul DMCA”) trebuie să includă substanțial următoarele:

  • Semnătura dvs. fizică sau electronică.
  • Identificarea operei protejate de dreptul de autor pe care considerați că a fost încălcat sau, dacă revendicarea implică mai multe lucrări pe site-ul Web, o listă reprezentativă a acestor lucrări.
  • Identificarea materialului pe care considerați că îl încalcă într-o manieră suficient de precisă pentru a ne permite să localizăm materialul respectiv.
  • Informații adecvate prin care vă putem contacta (inclusiv numele, adresa poștală, numărul de telefon și, dacă este disponibil, adresa de e-mail).
  • O declarație conform căreia sunteți de bună credință că utilizarea materialului protejat de drepturi de autor nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, agentul sau legea.
  • O declarație conform căreia informațiile din anunțul scris sunt corecte.
  • O declarație, sub pedeapsa de sperjur, că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului dreptului de autor.

Dacă nu respectați toate cerințele secțiunii 512 litera (c) (3) din DMCA, este posibil ca avizul dvs. DMCA să nu fie valabil. Vă rugăm să rețineți că, dacă informați în mod greșit materialul sau activitatea de pe site-ul web care încalcă drepturile de autor, puteți fi răspunzător pentru daune (inclusiv costuri și onorarii avocaților) în conformitate cu secțiunea 512 (f) din DMCA.

 

Mărci înregistrate

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii („mărci”) afișate pe site-urile web sunt proprietatea Eduard Serediuc Ministries sau a licențiatorilor sau furnizorilor de conținut sau ale altor părți. Utilizatorilor sau oricărei părți care acționează în numele lor li se interzice utilizarea oricăror mărci pentru orice scop, fără permisiunea scrisă a Eduard Serediuc Ministries sau a unei terțe părți care pot deține mărci. Nu sunteți autorizat să folosiți logo-ul (logo-urile) noastre ca hyperlink către site-urile web fără permisiunea scrisă a Eduard Serediuc Ministries. Permisiunile pot fi solicitate la [email protected].

 

Politica de conectare

Puteți conecta conținutul nostru la site-ul dvs. sau la un site de socializare terț prin intermediul instrumentelor de legătură de pe site-urile noastre pentru utilizare non-comercială, personală, de divertisment pe un singur dispozitiv (de exemplu, computer, tabletă sau mobil). Cu toate acestea, nu trebuie să stabiliți o legătură astfel încât să sugereze vreo formă de asociere, aprobare sau avizare din partea noastră sau în vreun fel să provoace daune reputației noastre. Conținutul de pe site-urile web nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, transmis, distribuit sau utilizat în niciun fel, decât dacă este autorizat în mod special de Eduard Serediuc Ministries. Pentru claritate, nu puteți utiliza niciunul dintre logo-urile, mărcile comerciale sau alte imagini conținute pe acest site pe link-ul dvs. Eduard Serediuc Ministries. Utilizarea conținutului nostru pe orice alt site web sau mediul computerizat în rețea este interzisă. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare prealabilă. Putem dezactiva toate funcțiile de socializare sau orice legătură în orice moment, fără notificare, la discreția noastră. Dacă site-urile Web conțin legături către alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste link-uri sunt furnizate numai pentru comoditatea dvs. Nu avem niciun control asupra conținutului acelor site-uri sau resurse și nu acceptăm niciun fel de responsabilitate pentru acestea sau pentru orice pierdere sau pagubă care ar putea rezulta din utilizarea dvs. de către acestea. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile terțe legate de acest site Web, faceți acest lucru în întregul dvs. risc și sub rezerva termenilor și condițiilor de utilizare pentru astfel de site-uri.

 

Trimiterea de sugestii și idei de către dvs.

Recunoașteți și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte materiale creative („Trimiteri”) furnizate organizației Eduard Serediuc Ministries de către dvs. nu sunt confidențiale și vor deveni proprietatea exclusivă a Eduard Serediuc Ministries. Eduard Serediuc Ministries va deține drepturi exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală și vor menține utilizarea și difuzarea fără restricții a Trimiterilor în orice scop legal, fără a fi recunoscute sau compensate.

 

Compensație

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să declarați inofensivă organizația Eduard Serediuc Ministries, filialele ei, licențiatori și furnizorii de servicii, precum și ofițerii, directorii, angajații, contractorii, agenții, licențiatorii, succesorii și asociații lor și împotriva oricăror pretenții, datorii, daune și daune , hotărârile, premiile, pierderile, costurile, cheltuielile sau taxele (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care rezultă din sau care se referă la încălcarea acestor Termeni de utilizare sau la utilizarea site-urilor, inclusiv, fără a se limita la, contribuțiile dvs. de utilizator, orice utilizare a conținutului, serviciilor și produselor site-urilor, altele decât cele autorizate în mod expres în acești Termeni de utilizare sau utilizarea dvs. de informații obținute de pe site-uri.

 

Act de renunțare

Înțelegeți că nu putem și nu garantăm sau nu garantăm că fișierele disponibile pentru descărcarea de pe site-uri Web nu vor fi viruși sau alt cod distructiv. Sunteți responsabil pentru punerea în aplicare a procedurilor și a punctelor de control suficiente pentru a satisface cerințele dvs. speciale pentru protecția antivirus și exactitatea introducerii și ieșirii datelor, precum și pentru menținerea unui mijloc extern site-urilor noastre pentru orice reconstrucție a datelor pierdute. NU vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daune cauzate de un ATAC DE TIP NEGARE DE SERVICII, VIRUSURI SAU ALTE MATERIALE TEHNOLOGICE DĂUNĂTOARE CARE POT INFECTA ECHIPAMENTUL Dvs. de computer, PROGRAME DE COMPUTER, DATE SAU ALTE MATERIALE PROPRIETARE DIN MATERIALUL DUMNEAVOASTRĂ. ORICE SERVICII SAU BUNURI OBȚINUTE PRIN site-ul WEB SAU PRIN DESCARCAREA DUMNEAVOASTRĂ A UNUI MATERIAL POSTAT PE EL, SAU PE ORICE SITE WEB LEGAT LA EL. UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A WEB-urilor, a conținutului lor și a oricăror servicii sau obiecte obținute prin site-urile web este la riscul propriu. SITE-urile web, conținutul lor și orice servicii sau obiecte obținute prin intermediul site-urilor web sunt furnizate pe o bază de “așa cum este” și “la fel de disponibilă”, FĂRĂ NICI O GARANȚIE DE NICI UN TIP, FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. NICI EDUARD SEREDIUC MINISTRIES ȘI NICI O PERSOANĂ ASOCIATĂ CU EDUARD SEREDIUC MINISTRIES NU OFERĂ GARANȚIE SAU VREO DECLARAȚIE ÎN PRIVINȚA COMPLETITUDINII, SECURITĂȚII, FIABILITĂȚII, CALITĂȚII, ACHIZITĂȚII SAU DISPONIBILITĂȚII WEBSITE-ului. NICI EDUARD SEREDIUC MINISTRIES ȘI NICI O PERSOANĂ ASOCIATĂ CU EDUARD SEREDIUC MINISTRIES NU GARANTEAZĂ că site-ul, conținutul său sau orice servicii sau elemente OBȚINUTE PRIN SITE-ULUI VOR FI EXACTE, DE ÎNCREDERE, fără eroare sau fără întrerupere, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE, CA CELE NOASTRE WEBURI SAU SERVERUL CARE LE FAC DISPONIBILE SUNT FĂRĂ DE VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE SAU CA SITE-urile Web SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINUTE PRIN WEBSITE-urile VOR ÎNTÂMPINA NEVOIELE DUMNEAVOASTRĂ SAU AȘTEPTĂRI. EDUARD SEREDIUC MINISTRIES, PRIN PREZENTA, RENUNȚĂ LA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, FIE CĂ SUNT EXPRESE SAU IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, NEÎNDEPLINIRE A INFRACȚIUNII ȘI DE ADECVARE PENTRU UN SCOP SPECIAL. CELE DE MAI SUS NU AFECTEAZĂ NICIO GARANȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

 

Limitele răspunderii

ÎN NICIUN CAZ EDUARD SEREDIUC MINISTRIES, FILIALELE SALE SAU LICENȚIATORII LOR, FURNIZORII DE SERVICII, ANGAJAȚII, AGENȚII, OFIȚERII SAU DIRECTORII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU DAUNE DE ORICE FEL, ÎN CONFORMITATE CU ORICE TEORIE LEGALĂ, CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DVS., SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA, SITE-UL WEB, ORICE SITE-URI WEB LEGATE DE ACESTA, ORICE CONȚINUT DE PE SITE-UL SAU ASTFEL DE ALTE SITE-URI WEB SAU ORICE SERVICII SAU OBIECTE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU AL ALTOR SITE-URI WEB, INCLUSIV ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSECINȚIALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VĂTĂMARE CORPORALĂ, DURERE ȘI SUFERINȚĂ, SUFERINȚĂ EMOȚIONALĂ, PIERDEREA VENITURILOR, PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA AFACERII SAU ECONOMII ANTICIPATE, PIERDEREA DE UTILIZARE, PIERDEREA BUNĂVOINȚEI, PIERDEREA DE DATE ȘI CAUZATE DE TORT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ ), ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI SAU ALTFEL, CHIAR DACĂ ESTE PREVIZIBIL. CELE DE MAI SUS NU AFECTEAZĂ NICIO RĂSPUNDERE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

 

Limitarea timpului la depunerea revendicărilor

ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE SAU REVENDICARE PE CARE O PUTEȚI REZULTA DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE SAU SITE-UL WEB TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ ÎNTR-UN (1) AN DE LA PRODUCEREA CAUZEI ACȚIUNII, ÎN CAZ CONTRAR, O ASTFEL DE CAUZĂ DE ACȚIUNE SAU CERERE ESTE INTERZISĂ DEFINITIV.

 

Drept guvernant și jurisdicție

Toate problemele referitoare la site-urile web și la acești Termeni de utilizare și orice litigiu sau cerere care decurge din acestea sau înrudite cu acestea sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile statului California, fără a da efect vreunei alegeri sau conflict de prevederi legale.

Orice acțiune legală, acțiune sau procedură care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau pe site-uri sunt instituite exclusiv în instanțele federale ale Statelor Unite sau în instanțele din statul California, în fiecare caz situat din orașul Irvine și din județul Orange. Renunțați la orice obiecții cu privire la exercitarea competenței asupra dvs. de către astfel de instanțe și să prezentați astfel de instanțe.

 

Aplicatii mobile

Din când în când, putem să ne dezvoltăm și să oferim actualizări de aplicații mobile, care pot include actualizări, corecții de erori, patch-uri, alte corecții de eroare, ștergeri și funcții noi. Sunteți de acord că Eduard Serediuc Ministries nu are obligația de a furniza astfel de actualizări. Pe baza setărilor dvs. personale pentru mobil, aplicația mobilă va descărca și instala automat toate actualizările disponibile sau puteți primi o notificare sau vi se va solicita să descărcați și să instalați astfel de actualizări. Înțelegeți că tarifele și taxele normale ale transportatorului dvs., cum ar fi mesageria text și tarifele de date se vor aplica atunci când utilizați aplicația mobilă.

 

Întregul acord

Termenii de utilizare și Politica noastră de confidențialitate constituie unicul și întregul acord dintre dvs. și Eduard Serediuc Ministries cu privire la site-ul Web și înlocuiesc toate înțelegerile anterioare și contemporane, acordurile, reprezentările și garanțiile, atât scrise cât și orale, cu privire la site-ul Web.

 

Livrări la unități corecționale

Nu suntem responsabili pentru livrarea pachetelor către instalațiile corecționale. Vom face toate încercările de a urma instrucțiunile de expediere furnizate de clienții noștri, dar nu vom emite rambursarea comenzilor care nu ajung la destinațiile declarate. Prin urmare, dacă doriți să expediați un pachet către cineva dintr-o instalație corecțională, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc și cheltuială.

 

Cerința de vârstă pentru a utiliza site-urile

Site-urile sunt oferite și disponibile utilizatorilor care au vârsta de treisprezece (13) ani sau mai mari. Cu toate acestea, utilizatorii cu vârsta între treisprezece (13) și optsprezece ani (18) trebuie să facă o revizuire a părintelui sau a tutorelui legal, să recunoască și să fie de acord cu acești Termeni de utilizare înainte de o astfel de utilizare. Folosind site-urile Web, reprezentați și garantați că îndepliniți cerințele enumerate mai sus și ați încheiat în mod legal un contract obligatoriu cu Eduard Serediuc Ministries și sunt obligați de asemenea condiții. Dacă nu îndepliniți aceste cerințe, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul Web.

 

Restricții geografice

Site-urile web sunt controlate de la birouri din Statele Unite. Eduard Serediuc Ministries nu face nicio reprezentare că conținutul sau materialele de pe site-urile web sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în alte jurisdicții. Este strict interzis accesul la conținutul site-urilor web sau la materialele din jurisdicții unde acest acces este ilegal. Dacă alegeți să accesați site-urile web din alte jurisdicții, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc. Sunteți întotdeauna responsabil pentru respectarea legilor aplicabile. LEGILE CALIFORNIEI VOR GUVERNA CONȚINUTUL ȘI MATERIALELE CONȚINUTE DE SITE-URILE WEB, FĂRĂ A DA EFECTE NICIUNUI PRINCIPIU AL CONFLICTELOR DE LEGI ȘI EXCLUD CONVENȚIA NAȚIUNILOR UNITE PRIVIND VÂNZAREA INTERNAȚIONALĂ DE BUNURI. SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEȚI JURISDICȚIEI EXCLUSIVE A INSTANȚELOR DE STAT ȘI FEDERALE DIN CALIFORNIA ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE CERERE, LITIGIU SAU DIFERENȚĂ CARE REZULTĂ DIN ACEȘTI TERMENI ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RENUNȚAȚI LA ORICE DREPT DE ÎNLĂTURARE SAU TRANSFER, DATORITĂ FORUMULUI NON CONVENIENS SAU A ALTUI MOTIV .

 

Renunțarea și separabilitatea

Nici o renunțare de către Eduard Serediuc Ministries la orice termen sau condiție prevăzute în acești Termeni de utilizare nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau condiție sau o renunțare la orice alt termen sau afecțiune și orice eșec al Eduard Serediuc Ministrries la a afirma un drept sau o dispoziție în temeiul acestor Termeni de utilizare nu constituie o renunțare la acest drept sau dispoziție. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni de utilizare este deținută de o instanță sau un alt tribunal de jurisdicție competentă pentru a fi invalidă, ilegală sau nerespectabilă din orice motiv, această dispoziție va fi eliminată sau limitată în măsura minimă, astfel încât dispozițiile rămase din Termenii din Utilizarea va continua în vigoare și efect.

 

Contactează-ne

Site-urile web sunt operate de Eduard Serediuc. Dacă nu se specifică altfel în prezentul document, toate feedback-urile, comentariile, cererile de asistență tehnică și alte comunicări referitoare la site-uri web trebuie să fie adresate către: [email protected].

Noi folosim cookies pentru a îți oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord să folosești cookie-urile noastre.
Accept
Resping
Politică de confidențialitate