“El (Isus Hristos) este Capul Trupului, al Bisericii. El este Începutul, Întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile”(Col.1.18 trad.NTR)

”astfel încât, conducerilor și autorităților din locurile cerești, să li se facă cunoscut acum, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11după planul veșnic pe care l‑a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru. (Efes.3.10,11 trad.NTR)

“Căci unde sunt adunați doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și Eu!”(Matei 18.20 trad.NTR).

Nașterea Bisericii, în ziua de Rusalii, a fost visul și viziunea din inima lui Dumnezeu când a conceput  planul de mântuire, iar când Domnul Isus Își dădea viața ca jertfă pentru vină, pe cruce, ochii Lui vedeau în viitor pe cei care vor crede în El și vor fi rodul suferințelor și al trudei sufletului Său (Isaia 53.10,11).

Apostolul Pavel recunoaște (în Galateni 1.13, Filipeni 3.6b, Fapte 8.3) cum  persecuta  Biserica și căuta să o distrugă, dar când se întâlnește cu Domnul Isus pe drumul Damascului, Acesta îl întreabă “Saul, Saul, de ce Mă persecuți?… Eu sunt Isus, Cel pe Care tu Îl persecuți!”(Fapte 9.4b,5b trad.NTR). Pavel credea că urmărește să ucidă niște oameni obișnuiți, care aveau niște idei diferite de ale lui, dar a ajuns să înțeleagă, prin revelație, că de fapt el lupta împotriva lui Dumnezeu, că aceștia erau ucenicii Domnului, iar Isus Hristos Se identifică cu ei ca fiind Biserica Lui!

Așa trebuie să privim și noi comunitatea în care mergem, ca locul de întâlnire al sfinților (1 Cor.14.33), al celor eliberați de sub autoritatea întunericului și transferați în Împărăția Fiului dragostei Lui (Col.1.13), făcuți preoți și împărați, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui Dumnezeu (1Petru 2.9) și lucrarea Lui (Efes.2.10), oameni ai credinței, aleși, iertați, răscumpărați, aduși la viață împreună cu Hristos, mântuiți, creații noi în care locuiește Duhul Sfânt, lumina lumii și sarea pământului, scriși în Cartea Vieții, moștenitori împreună cu Hristos, toate acestea și multe altele fiind primite numai prin har, prin favoarea nemeritată a lui Dumnezeu!

Noul Testament este plin de versete care vorbesc despre felul cum vede El Biserica! Suntem chemați să o prețuim, să o considerăm valoroasă, să o iubim și onorăm din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este prezent acolo unde se adună sfinții Lui preaiubiți. “Iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos” (1Petru 2.5 trad.NTR) și noi suntem ceea ce Cuvântul spune că suntem!

Vom continua să urmărim, în următoarele trei săptămâni, cum spune Scriptura să ne raportăm la Trupul lui Hristos, chiar și atunci când, după părerea noastră, lucrurile nu funcționează așa cum trebuie.

0
Ne-ar place să știm gândurile tale, te rugăm să comentezi.x
Noi folosim cookies pentru a îți oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord să folosești cookie-urile noastre.
Accept
Resping
Politică de confidențialitate