Page 1 of 5
1 2 3 5

De unde nu te aștepți!

Naaman era comandant al armatei Aramului (2 Regi 5:1-19), un om important și foarte respectat în țara lui, un luptător viteaz care câștiga războaie dar care avea totuși o problemă personală pe care nu reușea să o învingă: suferea de o boală de piele, incurabilă omenește…

De la mic, la mare!

Un om care este născut din nou în Împărăția lui Dumnezeu, este la început ca un prunc. Apoi, treptat (unii mai repede, alții mai încet), începe să se dezvolte, să crească, să descopere lucrurile din jurul lui, să deosebească și să discearnă ce i se spune sau ce se întâm…

O croială divină

Sosise timpul ca Avram și Lot să se despartă pentru că aveau atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui unul lângă celălalt (Geneza cap.13). Nu a fost simplu pentru Avram, Lot era nepotul lui, călătoriseră mult împreună și îi legau multe amintiri dar a luat inițiati…

Pe temelie sigură

“… Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: „Până când veți oscila între două alternative? Dacă Iahve este (adevăratul) Dumnezeu, urmați-L pe El! Iar dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după el!” Poporul nu i-a răspuns nimic” 1 Regi 18.22 (BVA). Ați observat că un…

În casa părintească

Fiul risipitor se întorsese acasă (Luca 15:17-24). Zilele de singurătate, frică, durere și rușine erau undeva în urmă, într-un trecut din ce în ce mai îndepărtat. Uneori își mai amintea cât de greu fusese, fără prieteni, fără familie, istovit de muncă, mereu în competiț…

Ochii care văd departe!

Iosua 14:6-13 (BTF2015) 6 Atunci copiii lui Iuda au venit la Iosua în Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune chenezitul, i-a spus: Tu știi lucrul pe care l-a spus DOMNUL lui Moise, omul lui Dumnezeu, despre mine și despre tine, în Cades-Barnea. 7 Eu eram de patruzeci de ani…

O forță de temut

Fii lui Israel călătoreau prin pustiu înspre țara pe care Dumnezeu a promis că le-o dăruiește. Cucereau tot ce întâlneau în cale, înaintau fără ca vreo opoziție să îi poată opri, și Numeri 22:1 ne spune că au ajuns în câmpiile Moabului și și-au instalat tabăra acolo. Nu…

De la robie la domnie

Timp de 430 de ani evreii au fost asupriți în Egipt. Peste ei au fost puși stăpânitori ca să îi chinuiască prin suferințe grele, erau supuși la muncă dură, viața lor era amară și orice lucrare pe care o făceau pentru egipteni, era aspră (Exodul 11-14). Cu adevărat ducea…

Dumnezei în loc de Dumnezeu

“Toate lucrurile îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt utile. Toate îmi sunt permise, dar nimic nu trebuie să devină stăpânul meu.” „… Toate sunt permise, dar nu toate edifică (spiritual)”(1 Cor.6.12, 10.23 BVA).       “Poate oare omul să‑și facă proprii lui dum…

Un orb și mai mulți orbi

Într-una din zilele existenței Sale pe pământ, Domnul Isus vindecă un orb din naștere, redându-i vederea (Ioan 9.1- 41), prilej pentru o mulțime de discuții, păreri, controverse, argumente, deducții și certuri, toți cei din jurul lui încercând să înțeleagă cum a fost po…
Page 1 of 5
1 2 3 5
Noi folosim cookies pentru a îți oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord să folosești cookie-urile noastre.
Accept
Resping
Politică de confidențialitate