Puterea Cinei Domnului (1 Corinteni 11:17-34)

de | 26 noiembrie 2019 | 1 comentariu

Introducere

1 Corinteni 11:17–34 (BTF2015)

17 Acum, în ceea ce vă spun, nu vă laud, pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău.

18 Fiindcă, întâi de toate, când vă adunați în biserică, aud că sunt dezbinări între voi; și în parte o cred.

19 Fiindcă trebuie să fie și erezii printre voi, ca să fie arătați printre voi cei aprobați.

20 De aceea când vă adunați în același loc, nu este ca să mâncați cina Domnului.

21 Fiindcă la mâncare, fiecare își ia cina adusă de el, în fața altuia; și unul este flămând, iar altul este beat.

22 Ce? Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și îi faceți de rușine pe cei ce nu au? Ce să vă spun? Să vă laud în aceasta? Nu vă laud.

23 Fiindcă am primit de la Domnul ce v-am și dat: Că Domnul Isus, în noaptea în care a fost trădat, a luat pâine;

24 Și după ce a adus mulțumiri, a frânt-o și a spus: Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care este frânt pentru voi; faceți aceasta în amintirea mea.

25 Tot astfel a luat și paharul după ce a mâncat, spunând: Acest pahar este testamentul cel nou în sângele meu; faceți aceasta, ori de câte ori îl beți, în amintirea mea.

26 Fiindcă ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din acest pahar, arătați moartea Domnului până vine el.

27 De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului în mod nedemn, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului.

28 Dar omul să se cerceteze pe sine însuși și astfel să mănânce din pâine și să bea din pahar.

29 Fiindcă cel ce mănâncă și bea în mod nedemn, își mănâncă și bea propria lui condamnare, dacă nu deosebește trupul Domnului.

30 Din cauza aceasta între voi sunt mulți slabi și bolnavi și mulți dorm.

31 Căci dacă ne-am judeca pe noi înșine, nu am fi judecați.

32 Dar când suntem judecați, suntem disciplinați de Domnul, ca să nu fim condamnați cu lumea.

33 De aceea, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții.

34 Și dacă flămânzește cineva, să mănânce acasă; ca nu cumva să vă adunați pentru condamnare. Iar restul le voi pune în ordine când voi veni.

Mulți creștini interpretează pasajul de mai sus în felul următor: „Înainte de a lua Cina Domnului, trebuie să te examinezi cu atenție, să verifici dacă nu ai păcate nemărturisite în viața ta și să le mărturisești pe toate. Abia apoi poți lua Cina Domnului. Acesta este modul vrednic de a lua Cina Domnului. În caz contrar, dacă iei Cina Domnului cu vreun păcat nemărturisit, Dumnezeu te-ar putea pedepsi cu boală sau chiar cu moartea, și nu mai poți veni la Dumnezeu să te vindece de boală, din moment ce ai făcut-o cu propriile tale mâini. Așadar, dacă te simți prea nevrednic(ă) uneori, este mai bine să nu participi la Cina Domnului, pentru a nu fi pedepsit(ă) de Dumnezeu.” Cu toate acestea, interpretarea și practica de mai sus nu reprezintă adevărul.

 

Persoană nedemnă versus manieră nedemnă

Să analizăm cu atenție pasajul în contextul său. În primul rând, expresia „manieră nedemnă” din versetele 27 și 29 nu se referă la vrednicia persoanei care ia Cina Domnului, ci la demnitatea modului în care persoana participă, la demnitatea modului sau a metodei. Nu putem deveni niciodată demni să participăm la Cina Domnului, indiferent de ceea ce facem, nici măcar prin mărturisirea păcatelor. Sângele și jertfa lui Cristos ne-au făcut vrednici o dată pentru totdeauna. Suntem întotdeauna demni de a participa. Dreptatea și vrednicia noastră este Cristos. Cu toate acestea, există o manieră corectă și demnă de a lua Cina Domnului.

A lua Cina Domnului într-o manieră demnă înseamnă în primul rând să îi atribuim o semnificație mentală atunci când o luăm, să ne gândim la ceva și să ne amintim de cineva. Nu înseamnă doar a mânca și bea. Vedem asta în mod clar în 3 locuri din pasajele de mai sus:

  1. în versetele 17-22 când Pavel îi mustră pe corinteni că își mănâncă cina fără să-i aștepte pe ceilalți, se îmbată, nu se gândesc la Cristos și au impresia că aceasta este Cina Domnului;
  2. apoi în versetele 24 și 25 Pavel citează ceea ce a spus Isus că atunci când luăm Cina Domnului trebuie să ne amintim de El;
  3.  în versetul 28 există o examinare și o evaluare a noastră înainte de a lua Cina Domnului.

 

Modalitatea corectă de a discerne trupul Domnului

Dacă facem un rezumat, a lua Cina Domnului într-o manieră demnă înseamnă 2 lucruri: să ne amintim de Cristos în mod corect și să ne evaluăm pe noi în mod corect. În versetul 24, Isus spune că trupul Lui a fost zdrobit pentru noi, a fost judecat pentru noi și în locul nostru. Pâinea frântă este o reprezentare a trupului lui Cristos care a fost zdrobit pentru noi și El spune că ar trebui să facem întotdeauna acest lucru în amintirea Lui, a ceea ce a făcut. Aceasta este discernământul corect (sau judecata sau evaluarea) al trupului Domnului din versetul 29. Este vorba despre locul în care plasăm vinovăția și judecata păcatelor noastre: fie pe corpul lui Isus, fie pe noi. Același Isus a făcut-o cu vinul (v. 25), care este o reprezentare a sângelui Său vărsat.

De fiecare dată când luăm Cina Domnului (v. 26), proclamăm moartea Domnului (sau judecata Domnului) până când vine. Cu alte cuvinte, atunci când proclamăm judecata Domnului pentru păcatele noastre, proclamăm și libertatea voastră, vindecarea, victoria, dreptatea și pacea noastră. Ne evaluăm și ne judecăm (ne considerăm) drepți, vindecați și liberi. Proclamarea morții Sale este o proclamare a vieții noastre.

A lua cina Domnului într-o MANIERĂ nevrednică nu se referă la nevrednicia persoanelor din cauza păcatelor așa cum am menționat mai devreme. Ci mai degrabă se referă la a nu recunoaște corect că judecata pentru păcatele noastre a fost pusă pe trupul Domnului și în sângele Lui. Așadar, neevaluând corect, devenim din nou vinovați și suntem condamnați.

Creștinii trebuie să facă mai întâi această evaluare (v.28) prin prisma a ceea ce a făcut Isus și apoi să ia cina Domnului ca sărbătoare a vieții pentru ei înșiși, și nu a judecății. Este o sărbătoare a ceea ce Isus a realizat la cruce. Și aceasta creează credință în inima creștinilor pentru vindecare și victorie. Cuvântul grecesc pentru examinare este dokimazo și înseamnă „a testa și implicit a aproba”. Cei în Cristos se văd aprobați de Dumnezeu. O ilustrație din Vechiul Legământ poate fi de folos aici. La Templu, Marele Preot examina mielul de jertfă, și nu persoana care l-a adus. În Noul Legământ, Cristos este Mielul nostru fără cusur sau defecte (1 Petru 1: 18-19). În timpul Cinei Domnului Îl examinăm pe El și ne vedem ca fiind testați și aprobați în El.

1 Petru 1:18–19 (BTF2015)

18 Știind că nu ați fost răscumpărați cu lucruri putrezitoare, ca argint și aur, din comportarea voastră deșartă primită prin tradiții de la părinții voștri,

19 Ci cu prețiosul sânge al lui Cristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată,

Versetul 29 spune că dacă cineva nu discerne trupul Domnului în acest fel, atunci mănâncă și bea judecată pentru sine. El(ea) își sărbătorește propria judecată, el(ea) ia Cina în amintirea lui însuși (ei înșiși) și a păcatelor sale și nu în amintirea Domnului.

 

Examinarea corectă a noastră

Astăzi în trupul lui Cristos, în loc să ne eliberăm de conștiința păcatelor și să recunoaștem judecata lui Cristos, săpăm păcatele noastre în timpul Cinei Domnului și devenim conștienți de ele (despre faptul că suntem încă păcătoși). Credem că este ca și cum am merge la înmormântarea cuiva. A fi în acea atmosferă tristă ne face mai moi în inimile noastre, ne amintim de persoana decedată și simțim că datorăm ceva lui sau ei (mai ales dacă au murit din cauza noastră) și vrem să facem ceva în schimb. Și procedăm la fel cu moartea lui Isus în timpul Cinei Domnului. Credem că cel mai bun mod de a-I plăti lui Isus pentru suferințele Sale este ca măcar să ne amintim de păcatele noastre și să-I cerem iertare, ca și cum i-am face Lui o favoare. Cu toate acestea, este greșit. Acest lucru nu-ți amintește de El, ci de tine. Este interesant faptul că în relatarea din Matei 26: 26-29 despre Cina Domnului, când Isus le-a dat ucenicilor Săi pâinea și vinul pentru prima dată, El nu a menționat nimic în niciuna din Evanghelii cî ucenicii ar trebui să își mărturisească păcatele înainte de a lua Cina.

Matei 26:26–29 (BTF2015)

26 Și pe când mâncau, Isus a luat o pâine și a binecuvântat-o și a frânt-o și a dat-o discipolilor și a spus: Luați, mâncați; acesta este trupul meu.

27 Și a luat paharul și după ce a adus mulțumiri, le-a dat, spunând: Beți toți din el;

28 Fiindcă acesta este sângele meu, al noului testament, care se varsă pentru mulți pentru iertarea păcatelor.

29 Dar vă spun: De acum încolo, nicidecum nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea nou cu voi în împărăția Tatălui meu.

Versetul 30 spune că cei care nu se evaluează corect, punând judecata lor asupra lui Isus Cristos, ei beau acea judecată pentru ei înșiși. Asta înseamnă că nu își însușesc vindecarea și puterea pentru ei înșiși judecând corect moartea Domnului și, astfel, ei continuă să fie bolnavi, slăbiți și mor înainte de timpul lor. Lumea se află într-o stare implicită de boală, moarte și degradare. Dacă nu proclamăm și nu credem în salvarea voastră prin moartea Domnului, atunci rămânem vulnerabili la aceleași lucruri la care restul lumii este vulnerabilă. Boala și moartea timpurie nu sunt o pedeapsă de la Dumnezeu pentru că am luat Cina Domnului fără să ne mărturisim păcatele, dar este modul normal în care funcționează lumea și la care nu mai ești imun.

În limba greacă, prepozițiile cum ar fi ”PENTRU” și ”DAR” pot fi traduse și ca ”ÎN”, ”PRIN”, ”DIN CAUZĂ CĂ”. Versetele 31 și 32 pot fi traduse și în felul următor:

31 Pentru că dacă ne-am judeca pe noi înșine (adică să discernem și să ne evaluăm corect în lumina judecății Domnului, ca fiind deja drepți, neprihăniți, vindecați și lipsiți de păcat), atunci nu am mai fi judecați (adică nu am mai fi vulnerabili la boală și moarte în timp ce suntem pe pământ, așa cum restul lumii este implicit).

32 Pentru că atunci când suntem judecați (adică evaluați corect ca fiind deja judecați în Cristos pentru păcatele noastre), prin aceasta noi suntem disciplinați de Domnul (adică suntem instruiți, pregătiți, antrenați, educați, disciplinați – ne formăm un obicei sănătos de a reveni mereu la judecata de la cruce în locul nostru), pentru a nu fi condamnați cu lumea (fiind sub aceleași pericole ca lumea) .

Cina Domnului este o sărbătoare a vieții și o disciplină sănătoasă instituită de Domnul pentru a ne ajuta să ne amintim mereu că judecata noastră a fost pusă pe Cristos. Această disciplină în sine face ca credința să se ridice în inimile noastre și produce o reînnoire a minții noastre cu privire la ce avem in Cristos, rezultând în sănătate și victorie. Dacă credem că ne-am îmbolnăvit din cauză că nu am luat Cina Domnului într-o manieră demnă, aceasta nu este o pedeapsă de la Dumnezeu și încă avem acces la vindecare și sănătate, doar prin proclamarea cu credință a ceea ce avem în Cristos. A lua cina Domnului când suntem bolnavi este un mod minunat de a ne exercita credința. Nu mă identific cu aceste simptome. Mă identific cu Isus, care mi-a purtat neputințele și care a fost zdrobit, ca eu să fiu vindecat.

 

Descarcă mesaj audio

Puteți asculta mesajul audio (sau îl puteți descărca) al articolului de mai sus aici:

Puterea Cinei Domnului

5 1 vot
Article Rating
Abonează-te
Informează-mă cu privire la
guest
0 Comments
Păreri inline
Vizualizează toate comentariile
0
Ne-ar place să știm gândurile tale, te rugăm să comentezi.x
()
x
Noi folosim cookies pentru a îți oferi cea mai bună experiență posibilă pe site-ul nostru. Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord să folosești cookie-urile noastre.
Accept
Resping
Politică de confidențialitate